Simpozij agronoma

Pozivamo Vas da sudjelujete na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju agronoma s mogućnošću usmenog priopćenja, predstavljanja postera, promoviranja Vaše ustanove/tvrtke ili kao sudionik.

19. – 24. lipnja 2022. | Vodice, Hrvatska

Osnovni cilj Simpozija je upoznati agronome i širu javnost s rezultatima najnovijih znanstvenih istraživanja naših i inozemnih stručnjaka, te na taj način omogućiti bolji prijenos znanstvenih postignuća u poljoprivrednu proizvodnju. Želja nam je uspostaviti bolju suradnju znanstvenika sa sveučilišta, znanstvenih ustanova te stručnjaka iz poljoprivrede, industrije, trgovine i ostalih srodnih djelatnosti, odnosno proizvođača iz Hrvatske, Europe i svijeta u zajedničkom interesnom području znanosti i poljoprivredne prakse.

Sekcije

  • Agroekologija, ekološka poljoprivreda i zaštita okoliša
  • Agroekonomika i ruralni razvoj
  • Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
  • Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje
  • Ratarstvo
  • Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo
  • Stočarstvo
  • Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
  • Poljoprivredna tehnika
  • Klima i poljoprivreda