Srijeda

22. lipnja 2022.

1  |  Agroekologija, ekološka poljoprivreda i zaštita okoliša  |  Dvorana – Delta

Posteri | Dvorana – Artemida

7  |  Stočarstvo  |  Dvorana – Riva

Posteri | Dvorana – Artemida

8  |  Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo  |  Dvorana – Aqua

Vinogradarstvo i vinarstvo

Voćarstvo

Posteri | Dvorana – Artemida

9  |  Poljoprivredna tehnika  |  Dvorana – Riva

Posteri | Dvorana – Artemida

10  |  Klima i poljoprivreda  |  Dvorana – Delta

Posteri | Dvorana – Artemida