Utorak

21. lipnja 2022.

2  |  Agroekonomika i ruralni razvoj  |  Dvorana – Aqua

Posteri | Dvorana – Artemida

3  |  Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo  |  Dvorana – Riva

Posteri | Dvorana – Artemida

6  |  Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo  |  Dvorana – Delta

RIBARSTVO

PČELARSTVO

LOVSTVO

Posteri | Dvorana – Artemida

4  |  Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje  |  Dvorana – Aqua

Posteri | Dvorana – Artemida

5  |  Ratarstvo  |  Dvorana – Riva

Posteri | Dvorana – Artemida