Upute – sažetci

Upute za pripremu sažetka

Sve upute za pisanje sažetaka na hrvatskom i engleskom jeziku nalaze se u predlošku sažetka (SA2022 Sažetak predložak).

MOLIMO AUTORE DA SE PRILIKOM PISANJA SAŽETKA PRIDRŽAVAJU TEHNIČKIH UPUTA I OBVEZNO KORISTE PRILOŽENI PREDLOŽAK. SAŽETCI KOJI NISU PISANI U PRILOŽENOM PREDLOŠKU, BITI ĆE VRAĆENI AUTORIMA.

U sažetku treba opisati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. Autorima se preporuča da sažetak ne bude prekratak (dozvoljeno 1500 slova, uključujući razmake između riječi) i općenit. Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.

  • Naslov rada treba biti precizan, maksimalno 100 znakova ne računajući razmake između riječi.
  • U sažetku nije dopušteno prikazivati tablice, grafikone, crteže i slično.
  • Autori koji pripremaju sažetak na hrvatskom jeziku moraju poslati isti i na engleskom jeziku kako stoji u predlošku sažetka.

Za slanje sažetka, dokument označiti kodom sekcije i prezimenom prvog autora (npr. 1Prezime) i poslati u elektronskom obliku na e‐mail adresu: sa@fazos.hr.