Upute za predavače

U svim dvoranama predavačima stoje na raspolaganju: osobna računala i LCD projektori. Predavači predaju medij s predavanjem tehničkoj službi 30 minuta prije početka rada sekcije.

Molimo predavače iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine da Power Point prezentaciju pripreme na engleskom jeziku, a predavanja održe na hrvatskom ili engleskom jeziku.

  • Sva će se izlaganja održati u predviđenom vremenu.
  • Izlaganja mogu trajati maksimalno 10 minuta.
  • Mole se izlagatelji da ostanu u dvorani za vrijeme predviđeno za raspravu.
  • Posteri se postavljaju na panoe veličine 70 x 100 cm (širina x visina) u dvorani za postere. Postavljanje postera je dan ranije ili najmanje 30 minuta prije početka rada sekcije.
  • U okviru poster sekcije provesti će se rasprava koju će nakon pregleda postera voditi moderatori sekcije.
  • Izlaganje radova (osim radova pozvanih predavača) nije moguće bez uplaćene kotizacije.