Simpozij

Osnovni cilj Simpozija je upoznati agronome i širu javnost s rezultatima najnovijih znanstvenih istraživanja naših i inozemnih stručnjaka, te na taj način omogućiti bolji prijenos znanstvenih postignuća u poljoprivrednu proizvodnju. Želja nam je uspostaviti bolju suradnju znanstvenika sa sveučilišta, znanstvenih ustanova te stručnjaka iz poljoprivrede, industrije, trgovine i ostalih srodnih djelatnosti, odnosno proizvođača iz Hrvatske, Europe i Svijeta u zajedničkom interesnom području znanosti i poljoprivredne prakse.

Rad Simpozija će se odvijati u sljedećim sekcijama:

  • Agroekologija, ekološka poljoprivreda i zaštita okoliša
  • Agroekonomika i ruralni razvoj
  • Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
  • Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje
  • Ratarstvo
  • Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo
  • Stočarstvo
  • Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
  • Poljoprivredna tehnika
  • Klima i poljoprivreda

Radovi koji nisu izravno obuhvaćeni navedenim sekcijama ili temama, a pripadaju u područje poljoprivrede (zaštita bilja, hrana i dr.) bit će uvršteni u jednu od postojećih sekcija sukladno temi zaprimljenog rada.

Službeni jezik

Službeni jezici Simpozija su hrvatski i engleski. Plenarna izlaganja prevodit će se simultano. Sudionici koji izlažu na hrvatskom jeziku moraju imati pripremljene PowerPoint prezentacije odnosno postere na engleskom jeziku.