Preuzimanja

Prva obavijest

SA2022 Prva obavijest  |  1,86 MB

Prijava

Za registraciju / prijavu naslova rada potrebno je popuniti online obrazac. Ukoliko je prijava u potpunosti ispunjena, zaprimit ćete automatsku potvrdu registracije.
SA2022 Prijava

Predložak (Word template)

Predložak koristiti za pripremu elektronske verzije sažetka za slanje.
SA2022 Sažetak predložak  |  16 KB

Predložak koristiti za pripremu elektronske verzije rada za slanje.
SA2022 Rad predložak  |  38 KB

Predložak za poster

Predložak koristiti za pripremu FAZOS postera u PPTX formatu.
Predložak-Poster FAZOS

Rezervacija
REZERVACIJA – Dubrovnik Sun d.o.o.