Registracija

Prijava

Za registraciju / prijavu naslova rada potrebno je popuniti online obrazac. Ukoliko je prijava u potpunosti ispunjena, zaprimit ćete automatsku potvrdu registracije.
SA2022 Prijava

Važni datumi

Registracija / Prijava naslova rada4. ožujka 2022.
Dostava sažetka ili rada4. ožujka 2022.
Obavijest o prihvaćanju rada15. travnja 2022.
Uplata kotizacije31. svibnja 2022.

Zadani rokovi su obvezujući.

Kotizacija

Uplata do 31. svibnja 2022.1.200,00 kn
Uplata nakon 31. svibnja 2022.1.500,00 kn

Kotizaciju uplaćuju svi sudionici Simpozija.

Pozitivno recenzirani sažeci i radovi bit će objavljeni u Zborniku sažetaka ili Zborniku radova, ako je po radu uplaćena jedna kotizacija najkasnije do 31. svibnja 2022.

Način plaćanja

Uplatu kotizacije sudionici iz Hrvatske u navedenom roku trebaju doznačiti na račun:

Primatelj:Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Adresa:Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek
Ime banke:Addiko bank
IBANHR17 2500 0091 1020 1947 0
Swift / BICHAABHR22
Poziv na broj:SA2022-OIB
Naznaka:SA2022 – kotizacija; ime i prezime sudionika

Institucije/tvrtke koje kotizaciju uplaćuju za više sudionika trebaju popis sudionika za koje je uplaćena kotizacija poslati na e-mail: sa@fazos.hr.

Sudionici s uplaćenom kotizacijom trebaju prilikom registracije predočiti potvrdu o uplati (onu istu koju su prethodno slali tajniku Simpozija). Predočenjem uplatnice sudionici će dobiti Zbornik radova/Zbornik sažetaka u elektronskom obliku i akreditacijsku karticu, koju su obvezni nositi prilikom ulaska u dvoranu.

Registracijski pult bit će otvoren za registraciju “na mjestu” u vrijeme:

Nedjelja19. lipnja 2022.16:00 – 19:00
Ponedjeljak20. lipnja 2022.8:00 – 18:00
Utorak21. lipnja 2022.8:00 – 18:00
Srijeda22. lipnja 2022.8:00 – 18:00
Četvrtak23. lipnja 2022.8:00 – 14:00